Меню
Кошница

Политика за личните данни


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: ЕТ ОРХИДЕЯ МЕБЕЛ - ТАТЯНА ПЪШЕВА
ЕИК/БУЛСТАТ: 24088066
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20
Телефон: 0899929750
E-mail: tanya.orhideamebel@gmail.com


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Татяна Петкова Пъшева
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Мария Кюри 20
Телефон: 0899929750
E-mail: tanya.orhideamebel@gmail.com

ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни


Чл. 1. ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

- Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата/клиент;

- Изпълнение на задълженията на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" по договор с Вас;

- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева";

- Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева";

- За целите на легитимните интереси на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" или на трета страна.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:


- счетоводни цели;

- статистически цели;

- защита на информационната сигурност;

- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

- кандидастване за кредит. Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит.  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредит. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели;

- разрешаване на спорове между Вас и трети лица.


(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:


- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване;

- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните;

- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:


- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева"?


Чл. 3. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" извършва следните операции с личните данни за следните цели:


- създаване на профил в електронния магазин за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;

- обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

- обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до крайния клиент;

- обработка на заявки за кредит - целта е да бъде подадена необходимата информация на кредитната институция.


(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:


- Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за целите на изпълнение на договора и продажба и доставка  на стока;

- информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане– за целите на продажбата и изпълнение на договора;

- други данни, необходими за изпълнението на задълженията по договора – за целите на продажбата.


(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:


- разкриват расов или етнически произход;

- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


(4) Личните данни са събрани от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" от следните източници:


- поръчка направена в уеб сайт на фирмата;

- телефонен разговор след направена поръчка или запитване;

- получаване на е-mail със запитване.


Срок на съхранение на личните ви данни


Чл. 4. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 30 дни. След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.


(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси фирмата.


Предаване на вашите лични данни за обработване


Чл. 5. (1) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.


(2) Хипотези, при които  ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предава личните ви данни на трети лица:

- Необходимост от транспортни услуги. ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за доставката на стоката. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева".

- Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева". Ако използвате тази услуга, Вие трябва да предоставите на ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция, към която отправяте заявката. В тази хипотеза ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.


- Посоченият кръг от лица, на които ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.


(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не изпозлва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева"  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните

Ви данни.

(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(5) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие имате право да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" да:


- коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

- да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;

- ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да коригирате и попълвате вашите лични данни, ако нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:


- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


(3) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на изтриване (“да бъда забравен”). Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на преносимост

Чл. 9. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева", Вие можете, след като се легитимирате пред ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева":

- да поискате от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;

- ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" осигурява функционалност, чрез Вашия профил в сайта да упражните правото си на преносимост. Aко нямате регистриран профил може да се свържете с нас по e-mail.


Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева", които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 11. (1) Ако ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" не е длъжен да Ви уведомява, ако:


- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните ви данни


Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, ЕТ "Орхидея мебел - Татяна Пъшева" може да предостави данните на следните лица:


- куриерски фирми - те се явяват обработващи личните данните;

- кредитни институции - те се явяват администратор на личните данните;


Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg